top of page

สามารถจัดส่งทั่วประเทศ

 

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งในบางพื้นที่

*ราคานี้ยังไม่รวมคนลงแป้งที่หน้าโรงงาน

แป้งมันสำปะหลังราคาต่อกิโลกรัม

฿19.20ราคา
    bottom of page